Już 27 kwietnia 2017 r. ogłoszenie wyników !!!

 Strona główna
O Konkursie
Zgłoszenia i rekrutacja
Regulamin Konkursu
Etapy gry
Wyniki gry
Historia BANRISK
Logowanie
Warszawski Instytut Bankowości


Finiszujemy z rekrutacją do BANRISKu
2016-11-04

Dziękujemy wszystkim zespołom za przesłanie zgłoszeń !!! Jakie sa dalsze kroki? Teraz do pracy przystąpi komisja WIB, która na podstawie obowiązującego Regulaminu dokona oceny zgłoszonych zespołów. Powstanie lista rankingowa a zespoły, które znajdą się poza listą zasadniczą (16), utworzą listę rezerwową. W przypadku, gdy zespół z listy zasadniczej nie potwierdzi swojego uczestnictwa po ogłoszeniu wyników kwalifikacji, kolejny zespół zostaje uczestnikiem projektu. Informacja o wynikach kwalifikacji zostanie przesłana zespołom 8 listopada br. do godz. 14.00.


OrganizatorPatron
Patroni Medialni


  
Silnik strony: zgodka.net CMS z modułem gry symulacyjnej