Już 27 kwietnia 2017 r. ogłoszenie wyników !!!

 Strona główna
O Konkursie
Zgłoszenia i rekrutacja
Regulamin Konkursu
Etapy gry
Wyniki gry
Historia BANRISK
Logowanie
Warszawski Instytut Bankowości


Trzeci kwartał gry przyniósł poprawę wyników na wirtualnej giełdzie
2017-02-06

Miniony kwartał sprawił bankom miłą niespodziankę. Po poprzednim gwałtownym wzroście na rynku obligacji, pomimo pogarszającego się stanu gospodarki, nastąpił podobny wzrost na rynku kredytowym. Banki skwapliwie skorzystały z okazji i sporo zarobiły na działalności operacyjnej. Wysokie zyski zaprocentowały skokowym wzrostem notowań giełdowych niemal wszystkich banków.  

 


Sytuacja na giełdzie zmienia się jak kalejdoskopie. Bank, którego notowania w poprzednim kwartale plasowały na 16 miejscu, teraz został liderem uzyskując cenę 194,4$ za akcję. Wicelider rankingu utrzymał swoją pozycję, a na trzecie miejsce awansował bank z szóstego miejsca. Zmiany na giełdzie są bardzo dynamiczne, podobnie jak dynamicznie pojawiają się przed bankami nowe problemy i wyzwania.

Ustąpiły problemy z zabezpieczeniem portfeli obligacji, ale w to miejsce pojawiło się zagrożenie związane z brakiem kapitału i środków finansowania działalności. Straty z poprzedniego kwartału odbiły się na kondycji finansowej banków. Coraz więcej banków ma problemy z utrzymaniem współczynnika wypłacalności na wymaganym poziomie. Liczba banków z obniżonym współczynnikiem wypłacalności wzrosła do ośmiu. Bagatelizowanie tego wymogu spowodowało obniżenie zaufania do niektórych banków. Efektem tego były obniżone limity dostępnych środków na rynku międzybankowym oraz ograniczenie możliwości emisji certyfikatów depozytowych.

W obliczu drożejących wszystkich rodzajów depozytów terminowych problemem też stało się zdobycie tanich źródeł finansowania. Jakby tego było mało, wzrost stóp procentowych najbardziej popularnych depozytów rynku pieniężnego był jednym z powodów odpływu środków z rachunków bieżących. Próby obniżania kosztów odsetkowych przez obniżanie oprocentowania nierzadko kończyły się drastyczną utratą środków.    

W zarządzaniu bankiem pojawiły się także problemy z rentownością niektórych usług. Wywołały je głównie rosnące koszty działalności usługowej. Straty zaczęły przynosić usługi kartowe i powiernicze.  Zarządzający bankami oprócz zagrożenia wypłacalności banku odczuli również pogarszanie się jakości portfeli kredytowych. Tak się zwyczaj dzieje w obliczu wzmożonych potrzeb kredytowych. Niektóre banki będą musiały pomyśleć, co z tym problemem zrobić, gdyż na dłuższą metę złe kredyty obciążają bieżące przychody z portfela kredytowego. 

OrganizatorPatron
Patroni Medialni


  
Silnik strony: zgodka.net CMS z modułem gry symulacyjnej