Już 27 kwietnia 2017 r. ogłoszenie wyników !!!

 Strona główna
O Konkursie
Zgłoszenia i rekrutacja
Regulamin Konkursu
Etapy gry
Wyniki gry
Historia BANRISK
Logowanie
Warszawski Instytut Bankowości


Półmetek gry za nami - komentarz Eksperta do wyników
2017-02-20

To, co wymyślili autorzy gry dla uczestników było jeszcze większym szokiem, niż pamiętny horror dwa kwartały temu. Nie wszyscy zarządzający bankami spodziewali się spadku stóp procentowych, ale nawet tym, którzy przewidywali spadki, nie śniła się taka olbrzymia ich skala. Zmiana stóp obligacji o ponad 400 bp z kwartału na kwartał wywołała potężną aprecjację portfeli papierów wartościowych. Ale jak się okazuje, nie każdy wzrost wartości portfeli jest korzystny…


W wielu bankach pojawiły się wysokie jednorazowe zyski netto z wyceny ale też były banki, które poniosły straty. Zależało to od konkretnych cech portfeli, ale i umiejętnych decyzji. Redukcja sprzedaży kontraktów futures była konieczna, ale niektórzy podejmowali decyzje odwrotne. Większość była zupełnie nieprzygotowana na taki rozwój zdarzeń i dokonała koniecznych zmian w strukturze swojego portfela. Aby wartość dodatniej wyceny portfela była większa od strat ze sprzedaży futures, portfel powinien się cechować długim średnim ważonym Duration. Do tego potrzebne były właściwe decyzje dotyczące kupna i sprzedaży obligacji. 

Działalność operacyjna także sprawiła niektórym bankom sporo kłopotów. Spadek wyniku odsetkowego netto w bankach był skutkiem bardzo drogiego finansowania. Koszty emisji certyfikatów depozytowych oraz najpopularniejszych depozytów terminowych bardzo wzrosły, powodując zwężenie marż bankowych. Ale ci, którzy postanowili skorzystać z finasowania na rynku międzybankowym, nie zawiedli się. Na koniec kwartału środki te mocno spadły.

Warto zatem było wstrzymać się z emisją dłuższych Certyfikatów Depozytowych oprocentowanych przez wysoką stopą przez najbliższe dwa lub cztery kwartały. Alternatywnym rozwiązaniem było wykorzystanie jak największej puli dostępnych tanich środków z rynku międzybankowego lub DRP oprocentowanych zmienną stopą.  

Zróżnicowane rezultaty finansowe uzyskane przez poszczególne banki spowodowały kolejne przetasowania rankingu na giełdzie. Na fotelu lidera zasiadł obecnie zarząd banku 1-2.Poltech (cena 170,4 $ za akcję). Wiceliderem zostali zarządzający Bankiem 1-1.BBank (cena 158,3$ za akcję). Na trzecie miejsce (z szesnastego) wskoczyli 2-5. Bystrzaki (156,4 $ za akcję).

Decyzją 3-1 banki zakończyły pierwszy rok działalności. Teraz pora na krótką refleksję. W najbliższy wtorek odbędzie się prezentacja osiągnieć wszystkich banków na półmetku gry – na specjalnie poświęconym temu tematowi webinarium. Z perspektywy czterech podjętych decyzji podsumowane zostaną silne i słabsze strony banków zarządzanych przez poszczególne ekipy. To jest też okazja, by porównać czego nauczyli się uczestnicy do tej pory, a czego jeszcze nie doświadczyli.  Jest to niezwykle istotne, bowiem teraz w gronie zarządów rozpoczynają się prace nad budowaniem strategii na drugi rok działalności w celu pokonania konkurentów w decydującej fazie gry.

OrganizatorPatron
Patroni Medialni


  
Silnik strony: zgodka.net CMS z modułem gry symulacyjnej