Już 27 kwietnia 2017 r. ogłoszenie wyników !!!

 Strona główna
O Konkursie
Zgłoszenia i rekrutacja
Regulamin Konkursu
Etapy gry
Wyniki gry
Historia BANRISK
Logowanie
Warszawski Instytut Bankowości


Komentarz Głównego Eksperta do 6. decyzji konkursowej
2017-03-13

Niemal wszystkie banki prawidłowo przewidywały, że na rynku obligacji stopy procentowe wreszcie ruszą w górę. Tak też się stało. Wydarzenia rynkowe z minionego kwartału 3.3 były bardzo podobne to tego się działo równo rok wcześniej tj. w kw. 2.3 ...


Analitycy bankowi jednak nie wyciągnęli wniosków z tamtej lekcji, bowiem prawie wszystkie banki odniosły bardzo duże straty netto z wyceny portfeli papierów wartościowych. Przeważało przekonanie, że niepotrzebne jest lepsze zabezpieczanie się przed tym ryzykiem, bo straty te nie spowodują negatywnych skutków dla cen akcji. Notowania giełdowe pokazały, że skutki wycen portfeli obligacji silnie uderzyły w sektor bankowy na giełdzie.

Nikt się nie spodziewał, że wzrost stóp obligacji przekroczy 100bp. Nikt też nie przypuszczał, że straty nieoperacyjne przewyższą wszystkie pozostałe źródła zysku banku, tj. przychody netto z odsetek oraz przychody netto z prowizji i opłat. W ostatecznym efekcie banki zamiast mieć zyski, pogrążyły się w stratach. Rozpiętość strat poszczególnych banków była silnie zróżnicowana od (-1 mln do -38,8 mln).      

Tylko jeden bank został samotnym liderem rankingu. Not bene jego nazwa brzmi Lider Bank. Jego pierwszeństwo jest w pełni zasłużone, gdyż tylko temu bankowi udało się w tym kwartale wypracować zysk.

Bankom zostały jeszcze dwie decyzje. Zarządy banków muszą wyciągnąć wnioski i pilnie zabrać się do pracy, bo zrealizowanie przyjętych strategii może się okazać niewykonalne. Gospodarka i rynek w wirtualnej rzeczywistości BANRISKu zdają się sprzyjać dalszym planom rozwojowym banków. Ale ryzyka - jak pokazał miniony kwartał - nie wolno lekceważyć!  

OrganizatorPatron
Patroni Medialni


  
Silnik strony: zgodka.net CMS z modułem gry symulacyjnej