Inwestowanie w złoto w XXI wieku

Inwestowanie w złoto w XXI wieku

Inwestowanie w złoto jest wśród Polaków coraz popularniejsze. Zapewne przyczyn lokowania w cenny kruszec należy szukać w naszej historii. Doświadczenia naszego kraju w wieku XX to kilkakrotna zmiana waluty, hiperinflacje, lata wojny i okupacji. Papierowe pieniądze wielokrotnie stawały się tylko…

Read More
Targety na rynku Forex!

Targety na rynku Forex!

Tłumacząc z języka angielskiego, słowo target oznacza „cel.” Przy czym target tak naprawdę stanowi określenie maksymalnego pułapu cenowego, który można osiągnąć w wyniku wzrostu lub spadku cen określonych instrumentów. Nazwę tą stosują głównie analitycy, którzy przez wzgląd na pełniony przez…

Read More