Targety na rynku Forex!

Targety na rynku Forex!

Tłumacząc z języka angielskiego, słowo target oznacza „cel.” Przy czym target tak naprawdę stanowi określenie maksymalnego pułapu cenowego, który można osiągnąć w wyniku wzrostu lub spadku cen określonych instrumentów. Nazwę tą stosują głównie analitycy, którzy przez wzgląd na pełniony przez…

Read More
Akcjonariusz – Prawa i Obowiązki

Akcjonariusz – Prawa i Obowiązki

Kim jest akcjonariusz, jak nim zostać i przede wszystkim czy warto? Wyjaśniamy jakie są obowiązki, prawa, odpowiedzialność i przywileje akcjonariusza. Akcjonariusz jest osobą, która posiada akcje wyemitowane przez spółkę akcyjną lub komandytowo-akcyjną. Nie musi ich mieć fizycznie, wystarczy że posiada…

Read More