Giełda i Finanse

WIG – Warszawski Index Giełdowy

WIG – Warszawski Index Giełdowy

Każdy z nas niejednokrotnie słyszał w życiu skrót WIG. Właściwie rzecz biorąc, słyszymy go bardzo często w telewizji, w radio przy okazji wiadomości gospodarczych. Większości z nas WIG słusznie kojarzy się z giełdą papierów wartościowych, ale co właściwie stoi za skrótem WIG? To Warszawski Index Giełdowy.

Co to jest WIG?

Rozwinięciem skrótu WIG jest Warszawski Index Giełdowy. Jest to najdłużej notowany w Polsce indeks giełdowy (nieprzerwanie od 16 kwietnia 1991 roku). Jest to również największy i podstawowy indeks giełdowy. Index WIG zawiera w sobie wszystkie spółki z rynku podstawowego (Główny Rynek), których w chwili obecnej jest około 340. W większości są to spółki z siedzibami w Polsce. Jednak nie trudno znaleźć kilka spółek, które swą lokalizację mają na Ukrainie, Litwie, Węgrzech lub w Czechach.

Czy wszystkie spółki mogą wchodzić w skład indeksu WIG?

Czy wszystkie spółki mogą wchodzić w skład indeksu WIG?Oczywiście nie. Ponieważ jest to główny i najbardziej rozpoznawalny indeks giełdowy warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, konieczne jest zadbanie o reputację, rzetelność i bezpieczeństwo inwestorów. Dlatego spółka, która chce znajdować się w Warszawskim Indexie Giełdowym musi spełnić szereg wymagań. Oprócz przynależności do Głównego Rynku musi również spełnić następujące wymagania:

  1. liczba akcji w wolnym obrocie musi wynosić co najmniej 10% całkowitej liczby akcji
  2. wartość akcji w wolnym obrocie musi wynosić co najmniej 1 milion Euro
  3. Spółka nie może znajdować się na Liście Alertów
  4. Spółka nie może znajdować się w Strefie Niskiej Płynności.

Alerty GPW

Lista Alertów jest instytucją powołaną przez GPW, która ma chronić inwestorów przed nierzetelnymi spółkami, które nie wywiązują się ze swoich obowiązków informacyjnych wobec akcjonariuszy (np. nie przekazują raportów okresowych w wyznaczonych terminach), które znajdują się w upadłości (ogłoszonej przez sąd) lub z innych powodów zostały zakwalifikowane do Listy Alertów. Szczegółowe informacje na temat Listy Alertów oraz listę spółek na nich się znajdujących znaleźć można na oficjalnej stronie Giełdy Papierów Wartościowych.

Strefa Niskiej Płynności

Eliminuje spółki, na których handel akcjami praktycznie nie istnieje. Jest to również zabezpieczenie dla inwestorów, którzy mają pewność, że akcje które posiadają, w sensownym terminie znajdą nowych właścicieli w razie chęci ich sprzedaży.

Warszawski Index Giełdowy jest indeksem typu dochodowego, co oznacza, że w jego wartości znajdują się nie tylko ceny akcji, ale także dochody uzyskane z tytułu dywidendy oraz praw poboru. W pierwszym dniu notowania wartość WIG wynosiła 1000 punktów. Dziś, po prawie 28 latach notowań, jego wartość oscyluje wokół 60000 punktów! Swój rekord WIG ustanowił na początku 2018 roku, kiedy jego wartość przekroczyła barierę 67773 punktów.

Udział spółek w indeksie

Udział poszczególnych spółek w składzie indeksu, a więc również wpływ spółki na notowania indeksu, uzależniony jest od wielkości spółki, a precyzyjniej mówiąc od jej kapitalizacji. Kapitalizacja to liczba akcji danej spółki przemnożona przez cenę akcji – czyli wartość, na jaką giełda wycenia daną spółkę. Jak nietrudno się domyślić, w skład WIG wchodzą spółki różnej wielkości. Od małych, przez średnie, po bardzo duże. W celu ograniczenia wpływu jednej spółki na notowania indeksu, wprowadzono ograniczenie, że udział spółki w portfelu indeksu nie może być wyższy od 10%. Na stronie internetowej GPW znaleźć można aktualne dane na temat składu portfela WIG wraz z podanymi wielkościami wpływu poszczególnych spółek na WIG (udział w portfelu).

Podobne ograniczenie do powyższego istnieje w stosunku do sektorów. GPW dzieli spółki na 14 różnych sektorów w zależności od profilu prowadzonej działalności gospodarczej. Wpływ jednego sektora na WIG nie może być wyższy od 30%.

Skład indeksu WIG

Skład indeksu WIG, oprócz doraźnych eliminować spółek w związku ze znalezieniem się na Liście Alertów, rewidowany jest okresowo. Właśnie wówczas zmieniane są udziału (wpływ) poszczególnych spółek na indeks. Rewizje dokonywane są cztery razy w roku: po zakończeniu sesji w każdy trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia.

Czy istnieje bezpośrednia możliwość zainwestowania w WIG?

Niestety, w chwili obecnej inwestor nie ma możliwości „kupienia” indeksu WIG. Istnieją specjalne instrumenty nazywane ETF, które umożliwiają pośrednie inwestowanie w indeks. Niestety, w chwili obecnej tego typu instrumenty dopiero raczkują na polskiej giełdzie, dlatego można jedynie „kupić” indeks WIG20, czyli indeks grupujący największe 20 spółek z całego rynku.

Powyższe informacje w pigułce mówią, czym jest indeks WIG, co w chodzi w jego skład, jakie są warunki znalezienia się spółki w jego składzie. Mam nadzieję, że od tej pory słysząc „WIG”, wszystko będzie jaśniejsze!

Udostępnij