szkola-ryzyka.pl

Blog o finansach, biznesie i pracy

Praca

Sprzedaż przedsiębiorstwa a kwestie podatkowe. Jak kształtują się obciążenia podatkowe w trakcie sprzedaży?

Sprzedaż przedsiębiorstwa a kwestie podatkowe. Jak kształtują się obciążenia podatkowe w trakcie sprzedaży?

Sprzedaż przedsiębiorstwa to jeden z istotniejszych momentów w życiu firmy i jej właścicieli. Proces wymaga odpowiedniego podejścia – zarówno pod kątem biznesowym, jak i podatków. Zobowiązania podatkowe mogą zadecydować o wyniku finansowym transakcji – z tego powodu niezbędne jest przyjęcie odpowiedniej strategii sprzedaży firmy oraz formy jej rozliczenia.

Strategie podatkowe przy sprzedaży przedsiębiorstwa

Główny cel strategii podatkowej podczas sprzedaży firmy to minimalizacji kosztu podatkowego związanego z daną transakcją przy jednoczesnej maksymalizacji zysków z transakcji. W tym celu w zależności od struktury właścicielskiej przedsiębiorcy mogą skorzystać z rozwiązań uwzględniających ich indywidulane potrzeby. Przekłada się to na wybór struktury transakcji oraz formy jej rozliczenia. Istotne jest przy ty pogodzenie interesów wszystkich stron transakcji: spółki sprzedawanej, jej właścicieli oraz inwestorów.

Sprzedaż firmy – podstawowe zagadnienia podatkowe

Przy sprzedaży firmy istnieją zobowiązania podatkowe, które mogą mieć realny wpływ na transakcję. Podstawowym obciążeniem jest podatek od zysków kapitałowych, który to nakłada się na różnicę między ceną sprzedaży a kosztem nabycia udziałów lub akcji. 

Należy uwzględnić również podatek od wartości dodanej (VAT) lub inne podatki od transakcji. Oprócz tego pamiętać trzeba też o potencjalnych obowiązkach podatkowych od odsetek od różnic kursowych. 

Zawiłe kwestie podatkowe wymagają pomocy ekspertów. Przed sprzedażą firmy zaleca się skonsultowanie się z doradcami podatkowymi lub finansowymi, którzy pomogą przedsiębiorcy zrozumieć wszelkie zobowiązania związane z planowaną transakcją.

Więcej na temat sprzedaży przedsiębiorstwa i finansowego doradztwa transakcyjnego M&A: https://cmt-advisory.pl/co-robimy/doradztwo-transakcyjne/sprzedaz-przedsiebiorstwa/

Różne podejścia do sprzedaży przedsiębiorstwa

Podczas sprzedaży firmy wdrożyć można kilka różnych strategii, które mogą znacząco wpłynąć na końcowy rezultat transakcji. 

Jedną z najczęściej stosowanych technik przy sprzedaży firmy jest planowanie struktury transakcji – a zatem decyzja o sprzedaży aktywów firmy lub udziałów w niej. Sprzedaż aktywów rodzi inne konsekwencje podatkowe niż sprzedaż udziałów, co może mieć wpływ na obciążenia. 

Inne podejście zakłada optymalizację struktury przedsiębiorstwa. Jego restrukturyzacja przed sprzedażą pozwala na wykorzystanie ulg podatkowych lub minimalizację obciążeń podatkowych.

Przy sprzedaży firmy niezbędne jest uzyskanie porady ekspertów, co pozwoli dopasować strategię sprzedaży do konkretnych potrzeb przedsiębiorstwa oraz jego właścicieli.

Materiał zewnętrzny

Udostępnij