Praca i Biznes

Technik logistyk – wszystko, co powinieneś wiedzieć o tym zawodzie

Technik logistyk – wszystko, co powinieneś wiedzieć o tym zawodzie

Technik logistyk to zawód, który w Polsce cieszy się coraz większą popularnością. Otwarte granice oraz intensywna wymiana handlowa sprawiają, że pracy dla uczących się tego zawodu w najbliższych latach nie zabraknie. Co warto wiedzieć o zawodzie technik logistyk?

Logistyka praca dla młodych i ambitnych

Zawód logistyka mogą wykonywać już osoby, które ukończyły technikum lub szkołę policealną (oferuje on różne tryby nauki – dzienny, wieczorowy i zaoczny) na kierunku technik logistyk. Żeby uzyskać tytuł technika logistyka należy zaliczyć miedzy innymi takie przedmioty jak:

– podstawy logistyki,
– zarządzanie zapasami i magazynem,
– bezpieczeństwo i higiena pracy,
– transport w logistyce,
– organizacja produkcji i dystrybucji,
– zawodowy język angielski,
– i wiele innych.

Każdy student musi odbyć praktyki zawodowe w firmie działającej w branży logistyki.

technik logistyk praca

Warto podkreślić, że żeby pracować jako technik logistyk nie wystarczy posiadanie odpowiedniego wykształcenia. W zawodzie tym niezmiernie ważne są predyspozycje osobowościowe. Zaliczamy do nich na przykład komunikatywność, łatwość nawiązywanie kontaktów, umiejętność planowania i przewidywania, operatywność w działaniu, uczciwość i rzetelność, refleks, spostrzegawczość i zdolności negocjacyjne.

Przeczytaj także jak wygląda import z Chin

Jakie są obowiązki pracownika zatrudnionego na stanowisku logistyka

Zanim przejdziemy do działu logistyka zarobki, pochylmy się nad obowiązkami pracownika zatrudnionego jako technik logistyk. Osoba taka zajmuje się zarządzaniem i planowaniem przepływu surowców, nadzorowaniem stanów magazynowych, kontrolą zaopatrzenia, współpracą z dostawcami i klientami korzystającymi z oferty firmy transportowej. Technik logistyk powinien być zainteresowany poszukiwaniem nowych rozwiązać w dziedzinie logistyki, które pozwoliłyby maksymalnie usprawnić te procesy.

Należy podkreślić, że zakres obowiązków technika logistyka jest niższy niż osoby, która ukończyła studia na kierunku logistyka (dlatego też absolwenci techników i szkół policealnych często decydują się kontynuować swoją edukację na studniach wyższych).

Technik logistyk zarobki

Zarobki na stanowisku technik logistyk się bardzo zróżnicowane. Zależą od umiejętności, zakresu obowiązków, doświadczenia zawodowego, a także miejsca, w którym pracownik jest zatrudniony. Technicy logistycy pracują najczęściej w firmach transportowych, firmach handlowych, na lotniskach, w portach morskich, w firmach produkcyjnych i usługowych, na stacjach kolejowych. Ci z doświadczeniem zawodowym i kontaktami często decydują się na prowadzenie własnych firm w branży logistycznej. Wpływ na wysokość zatrudnienia może mieć też wielkość firmy, w której pracują, miejscowość, gdzie znajduje się siedziba firmy, itp.

W zawodzie logistyka ogromne znaczenie ma znajomość języków obcych. Z tego względu pracownicy posiadający znajomość kilku języków obcych zarabiają znacznie więcej niż pozostali (przy tym należy podkreślić, że w Polsce ceniona jest zwłaszcza znajomość niemieckiego i angielskiego).

Sprawdź również https://www.szkola-ryzyka.pl/jak-bezpiecznie-wynajac-komus-mieszkanie/

Udostępnij