szkola-ryzyka.pl

Blog o finansach, biznesie i pracy

Praca

Tłumacz przysięgły języka angielskiego – jak wygląda ten zawód?

Tłumacz przysięgły języka angielskiego – jak wygląda ten zawód?

Tłumacz przysięgły języka angielskiego jest specjalistą, który zawodowo wykonuje przekłady językowe pism urzędowych, sądowych oraz innego rodzaju dokumentacji, której tłumaczenie wymaga potwierdzenia zgodności z treścią oryginalną. Tłumacz taki jest osobą zaufania publicznego. Co jeszcze warto wiedzieć na temat tego zawodu?

Jak zdobyć uprawnienia do zawodu tłumacza przysięgłego?

W Polsce obowiązują konkretne przepisy odnoszące się do możliwości zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Zgodnie z obecnymi zasadami, kandydat musi:

  • mieć obywatelstwo polskie lub też obywatelstwo jednego z państw unijnych lub państwa przynależącego do EFTA (Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu),

  • znać język polski,

  • mieć wykształcenie wyższe (filologiczne lub pokrewne),

  • mieć pełną zdolność do realizowania czynności prawnych,

  • być osobą niekaraną.

Osoby chcące zdobyć uprawnienia do pracy jako tłumacz przysięgły obowiązkowo muszą przystąpić do egzaminu państwowego (w przypadku tłumacza przysięgłego angielskiego będzie to oczywiście egzamin dotyczący tego języka).

Egzamin państwowy na tłumacza przysięgłego

Obecne przepisy prawne nie przewidują żadnej możliwości zwolnienia zainteresowanego z przystąpienia do państwowego egzaminu językowego.

Każdy egzamin tej kategorii składa się z dwóch części, czyli pisemnej i ustnej. W ramach przekładu tekstu przyszły tłumacz przysięgły (angielski) musi dokonać tłumaczenia z języka angielskiego na polski oraz odwrotnie. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku tej części, kandydat zostaje zaproszony na egzamin ustny.

W trakcie egzaminu ustnego na tłumacza przysięgłego kandydat zostaje poproszony o dokonanie przekładu konsekutywnego, a także gotowych tekstów w ramach tłumaczenia a vista (przekład tekstu jest wykonywany ustnie, w czasie rzeczywistym).

Zdawalność egzaminów państwowych jest stosunkowo niska – wynika to z wysokiego stopnia trudności, który przekłada się na określone, równie wysokie wymagania względem tłumacza przysięgłego (angielski).

Zaprzysiężenie na tłumacza przysięgłego

Pozytywne wyniki z obu części egzaminów państwowych stanowią dla tłumacza upoważnienie do ubiegania się o wpis na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Po zaprzysiężeniu, w czasie którego każdy tłumacz składa oficjalne ślubowanie, możliwe jest rozpoczęcie pracy zawodowej jako tłumacz przysięgły (angielski) (https://mostowy.com.pl/jezyki/tlumacz-przysiegly-jezyka-angielskiego/).

Udostępnij