szkola-ryzyka.pl

Blog o finansach, biznesie i pracy

Giełda

Podatek od zysków kapitałowych od podstaw

Podatek od zysków kapitałowych od podstaw

Wytrwałe oszczędzanie może przynieść korzyści w dłuższym okresie. Czasem wiąże się jednak również z obowiązkami. Najważniejszym z obowiązków jest zapłacenie podatku od wypracowanych zysków. Potocznie nazywany jest on podatkiem Belki. Kto musi płacić podatek Belki? Podatek od zysków kapitałowych to naprawdę nie tak trudny temat. Wszystkie najważniejsze kwestie poruszamy w niniejszym poradniku.

Czym jest podatek Belki?

Pod potoczną nazwą podatku Belki kryje się podatek od zysków kapitałowych. Czasem również zwany jest podatkiem od dochodów kapitałowych. Podatek ten uregulowany jest przez Ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Szczegółowe regulacje dotyczące podatku od zysków kapitałowych znajdują się w artykułach 30a oraz 30b tego dokumentu. Skąd wzięła się nazwa podatku Belki? Obowiązek opłacania tego podatku został wprowadzony w 2002 roku przez rząd Marka Belki.

Przeczytaj również jak wygląda rozliczenie z małżonkiem

Podatek od zysków kapitałowych – jak wygląda jego konstrukcja?

Podatek od dochodów kapitałowych jest jednym z rodzajów podatku dochodowego. Zakres opodatkowania jest bardzo szeroki i dotyczy zysków kapitałowych otrzymywanych w związku z oszczędnościami oraz wybranymi inwestycjami. Szczegółowy katalog sytuacji kwalifikujących się do opodatkowania zawarty jest w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do najważniejszych przypadków należy zaliczyć otrzymanie odsetek od pożyczki, odsetek od oszczędności lub zysku z inwestycji na giełdzie.

podatek od zysków kapitałowych

Ile wynosi podatek Belki?

Stawka podatku od zysków kapitałowych jest niezmienna i wynosi 19%. Ustawodawca nie przewidział w tym przypadku żadnej kwoty wolnej od podatku. Podatek Belki należy zapłacić nawet od niewielkich zysków z lokaty bankowej. Pocieszeniem może być jednak to, że kwota podatku Belki obliczana jest wyłącznie od zysku, a nie całości ulokowanej kwoty. W przypadku odsetek w niewielkiej wysokości kwota obowiązkowego podatku będzie również bardzo mała.

Kiedy nie trzeba rozliczać podatku Belki?

Obowiązek podatkowy powstaje we wszystkich sytuacjach, które wymienione są w ustawie. Jednak konieczność rozliczenia i odprowadzenia należnego podatku nie zawsze spoczywa na osobie, która odniosła zysk kapitałowy. Przykładem takiej sytuacji jest oszczędzanie na lokatach i kontach oszczędnościowych prowadzonych przez polskie banki. Klient banku otrzymuje odsetki. Są one już pomniejszone o wysokość podatku. Biurokratyczne procedury rozliczenia i odprowadzenia podatku spoczywają na banku udostępniającym produkty oszczędnościowe. Takie same rozwiązania stosowane są w przypadku popularnych ostatnio obligacji skarbowych.

Jak rozliczyć podatek Belki od gry na giełdzie?

Inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych powoduje konieczność samodzielnego opłacenia należnego podatku. Inwestor raz w roku otrzymuje od swojego biura maklerskiego PIT-8C, w którym zawarta jest informacja o wysokości otrzymanego zysku lub poniesionej straty. Na tej podstawie należy obliczyć kwotę należną fiskusowi i złożyć PIT-38 zawierający odpowiednie wyliczenia. W przypadku straty nie trzeba odprowadzać żadnych danin na rachunek urzędu skarbowego. Wykazanie zysku w PIT-38 powoduje konieczność wykonania przelewu podatkowego.

Przeczytaj również https://www.szkola-ryzyka.pl/w-co-inwestowac-pieniadze-i-od-jakiej-kwoty-warto-zaczac/

Udostępnij