Praca i Biznes

PPK – czym są i na jakich zasadach działają?

PPK – czym są i na jakich zasadach działają?

Pracownicze plany kapitałowe stanowią formę finansowego zabezpieczenia osób pracujących. System należy do dobrowolnych rozwiązań, a wdrożenie modułu oszczędnościowego nie obciążą w znaczący sposób budżetu przedsiębiorstwa. Każda osoba ma ponadto prawo rezygnacji z udziału w programie.

Opis

PPK to system dedykowany podmiotom zatrudnionym w oparciu o różnorodne formy umów. Finansowe medium programu stanowi konkretna instytucja, do której powinien zgłosić się właściciel przedsiębiorstwa w celu utworzenia indywidualnych rachunków oszczędnościowych swoich pracowników. PPK wykorzystują automatyczny system zapisu osób pomiędzy osiemnastym a pięćdziesiątym rokiem życia, podlegającym ubezpieczeniom rentowym i polisom emerytalnym. Wpłaty na konta dokonują pracodawcy, jednostki zatrudnione oraz instytucje państwowe. Maksymalna kwota wpływów nie może jednak przekraczać ośmiu procent pobieranego lub wypłacanego wynagrodzenia brutto. Warto dodać, że każdemu uczestnikowi programu przysługuje wpłata powitalna realizowana przez instytucję państwową  w wysokości 250 złotych. Odnotowywany jest również przelew dla osób, które w danym roku kalendarzowym zgromadziły na swoim rachunku oszczędnościowym środki równe kwocie wpłat podstawowych należnych od sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w ostatnich dwunastu miesiącach.

Zewnętrzna obsługa

Przedsiębiorcy często decydują się na współpracę z podmiotami zewnętrznymi, posiadającymi odpowiednie kompetencje na temat zarządzania PPK – https://www.ca-staff.eu/uslugi/obsluga-ppk. Rozwiązanie to stanowi zabezpieczenie przed ewentualnymi karami Komisji Nadzoru Finansowego związanymi z wykryciem nieprawidłowości. Outsourcerzy kontrolują regularne odprowadzenia środków na indywidualne rachunki oszczędnościowe oraz pomagają przedsiębiorcom w wyborze odpowiedniej instytucji finansowej. Podmiot zewnętrzny służy również wsparciem pracownikom, pragnącym uzyskać wszelkie informacje na temat systemu. Opis działań outsourcerów dostępny jest na stronie internetowej https://www.ca-staff.eu/.

Pracownicze plany kapitałowe to efektywne rozwiązanie oszczędnościowe. Chcąc sprawdzić poprawność realizowanych wpłat na indywidualne rachunki, warto zlecić przeprowadzenie rzetelnego audytu. Szczegółowe informacje na temat zakresu działań dostępne są na stronie internetowej https://www.ca-staff.eu/uslugi/audyt-kadrowo-placowy.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.