Księgowość i Podatki

Czynny żal czyli zawiadomienie o popełnienie czynu zabronionego

Czynny żal czyli zawiadomienie o popełnienie czynu zabronionego

Osoba będąca podatnikiem, niezależnie od tego, czy jest osobą fizyczną czy też przedsiębiorcą, w świetle prawa zobowiązana jest do ustawowego przestrzegania terminów płatności podatków. A także składania stosownym urzędzie odpowiednich deklaracji. Z punktu widzenia przepisów prawa wszelkie spóźnienia czy też powstałe w rozliczeniu podatku pomyłki świadczą niestety na niekorzyść podatnika. Oznacza to, że za wszelkie uchybienia ponosi on odpowiednie konsekwencje. W razie wystąpienia jakiekolwiek pomyłki czy uchybień podatnik ma prawo do złożenia czynnego żalu. Prawo to wynika z artykułu nr 16 Kodeksu Karnego Skarbowego. Czym jest czynny żal?

Czym jest czynny żal?

Każdy przedsiębiorca powinien mieć świadomość tego, że samo złożenie oświadczenia o czynnym żalu nie zagwarantuje mu ochrony przed karą. Jaką zagrożony jest w związku z tym, że nie złożył w odpowiednim czasie swojej podatkowej deklaracji. Małe szanse na uniknięcie kary ma w szczególności podatnik który:

  • już po raz kolejny został wezwany w związku z popełnionym czynem zabronionym, samo dokonanie przestępstwa już zostało odpowiednią udokumentowane,
  • jest osobą, wobec której prowadzone jest w danym momencie kontrolna postępowanie,
  • sam popełnił przestępstwo bądź nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego.

W powyższych sytuacjach, nawet jeżeli podatnik złoży czynny żal, to tak naprawdę ma bardzo niewielkie szanse na to, że jego oświadczenie zostanie pozytywnie rozpatrzone.

Skuteczny czynny żal

Skuteczny czynny żalAby czynny żal został uznany za skuteczny, a tym samym zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego zostało automatycznie wycofane, podatnik wobec którego toczyło się postępowanie musi uiścić stosowną zapłatę. Wraz z naliczonymi od odpowiedniej kwoty odsetkami za zwłokę. Oczywiście samo uiszczenia opłaty nie wystarczy. Bowiem niezbędne także będzie złożenie wielu oświadczeń oraz deklaracji.

Każdy przedsiębiorca zostaje poinformowany o tym, że wobec jego osoby zostało złożone zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego. W uniknięciu konsekwencji popełnienia czynu zabronionego pomóc może złożenie w formie pisemnej czynnego żalu. Należy jednak pamiętać o tym, że podatnik musi to zrobić osobiście w urzędzie skarbowym. Ewentualnie jeśli ma taką możliwość skorzystać z pośrednictwa poczty. Tu warto jednak mieć świadomość tego, że złożenie czynnego żalu wcale nie musi uchronić podatnika przed poniesieniem konsekwencji za popełnione czyny. Urząd skarbowy bowiem ma możliwość nieuznania czynnego żalu za skuteczny. Oczywiście nawet jeśli podatnik otrzymał decyzję odmowną, może w odpowiednim czasie złożyć od niej odwołanie.

Jak złożyć czynny żal?

Chcąc złożyć czynny żal do urzędu skarbowego należy pamiętać o tym, że tak naprawdę nie ma jednego gotowego wzorca mówiącego o tym jak to pismo urzędowe ma wyglądać. W tym przypadku znacznie ważniejsza od formy oświadczenia jest jego treść. zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego powinna zawierać przede wszystkim tak istotne informacje jak:

  • dane osoby, która wnosi zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego,
  • charakter czynu zabronionego,
  • istotne okoliczności, jakie zaistniały w wyniku popełnienia czynu zabronionego,
  • lista osób powiązanych z popełnionym czynem,
  • oświadczenie mówiące o tym, czy czyn popełniony przez podatnika został naprawiony i w jakim sposób. Jeśli jeszcze nie zastawiamy podatku musi określić orientacyjny termin zadośćuczynienia popełnionemu czynowi.
    Jeżeli zdarzenie miało charakter incydentalny, to warto również o tym wspomnieć. Składając zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego. Fakt ten działa bowiem na korzyść podatnika w zdecydowanej większości przypadków.

Kiedy złożyć czynny żal?

Przepisy prawa nie określają ściśle terminu, w którym podatnik ma jeszcze możliwość dobrowolnego przyznania się do popełnionego przestępstwa. A tym samym złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji czynnego żalu. W rzeczywistości jednak wygląda to tak, żeby czynny żal został uznany za skuteczny należy dokonać tego najlepiej jak najszybciej. Jeszcze zanim organ skarbowy w pełni dokumentuje jego popełnienie. Najprościej mówiąc, czynny żal warto zawsze złożyć jeszcze zanim urząd wezwie podatnika do uregulowania popełnionego czynu.

Udostępnij