szkola-ryzyka.pl

Blog o finansach, biznesie i pracy

Finanse

Ewidencja przychodów – co to jest?

Ewidencja przychodów – co to jest?

Warto nadmienić, że każdy przedsiębiorca prowadzący działalność, a rozliczający się ryczałtem nie ominie tematu jakim jest ewidencja przychodów.

Co to jest ewidencja przychodów?

Ewidencja przychodów musi być prowadzona w ten sposób, aby można było uznać iż informacje w niej zawarte są zgodne z prawdą i co najważniejsze niewadliwe. Jest to bardzo ważne, ponieważ w przypadku kontroli mogłoby dojść do nieprzyjemnej sytuacji. Osoby zainteresowane rozliczaniem ryczałtowym, powinny w pierwszej kolejności dowiedzieć się czy charakter prowadzonego biznesu pozwala na taki ruch. Warto nadmienić, że ewidencja przychodów często prowadzona jest przez osoby trzecie, czyli przez księgowych.

Przeczytaj również https://www.szkola-ryzyka.pl/kalkulator-podatku-od-darowizny-sprawdz-kwote-wolna-i-stawki-podatku/

ewidencja przychodów

Kiedy powstaje obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów? To pytanie zadaje sobie wiele osób, które zaczęły rozliczać się ryczałtem. Według rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów, ewidencję przychodów należy prowadzić od momentu, w którym zaczęto rozliczać się ryczałtowo. Warto mieć na uwadze, że ewidencja oraz wszystkie inne dokumenty, na których podstawie dokonuje się wpisu, mają być trzymane w miejscu prowadzenia działalności. Może to być również siedziba spółki czy też biuro obrachunkowe. Co ważne, ewidencja przychodów to coś co musi być prowadzone w sposób, który jest zgodny z obowiązującym prawem. Warto nadmienić, że ewidencja taka prowadzona jest osobno dla każdego roku podatkowego. Ustawodawca unormował również to, kiedy należy uzupełniać ewidencję dochodów. Osoby rozliczające się tym rodzajem podatku mogą dokonać wpisów nie później niż do 20 dnia następnego miesiąca. Jest to bardzo ważne z perspektywy rachunkowości.

Co potrzebne jest do prowadzenia ewidencji?

Zapisy w ewidencji tworzone są na podstawie różnych dokumentów. Mogą to być faktury, faktury VAT, rachunki oraz dokumenty celne. W przypadku niektórych firm, zastosowanie będą miały również dowody wewnętrzne, takie jak listy załadunkowe. Warto nadmienić, że w przypadku przedsiębiorców, korzystających z kas fiskalnych, również konieczne może być wprowadzanie do ewidencji przychodów odpowiednich raportów. Raporty takie są bardzo ważne i należy je zachować ponieważ mogą być przydatne w przypadku kontroli z urzędu.
Ewidencja przychodów nie musi być prowadzona przez podatników VAT. Osoby te nie są zobowiązane do prowadzenia ewidencji obrotu, ponieważ nie muszą wykorzystywać kas fiskalnych.

Pojęciem zbliżonym do ewidencji przychodów jest uproszczona ewidencja sprzedaży. Wiele osób popełnia błąd myląc oba te pojęcia. Warto nadmienić, że uproszczona ewidencja sprzedaży prowadzona jest po to aby ująć w niej sprzedaż za dany dzień. Przedsiębiorca, który prowadzi ewidencję ma możliwość ustalenia momentu, w którym przekroczy on limit. Osoba taka dokładnie widzi to kiedy musi się zarejestrować. Co ważne przedsiębiorca taki, staje się wtedy podatnikiem VAT. Prowadzenie ewidencji sprzedaży jest bardzo ważne dla każdego kto chce mieć stały wgląd do sytuacji podatkowej w danym miesiącu. W przypadku braku pewności co do danej czynności podatkowej, warto zapoznać się z wymogami ustawowymi lub też skorzystać z pomocy księgowej.

Sprawdź również komu przysługuje zasiłek dla opiekuna

Udostępnij