szkola-ryzyka.pl

Blog o finansach, biznesie i pracy

Finanse

Podatek od nieruchomości – co warto wiedzieć?

Podatek od nieruchomości – co warto wiedzieć?

Podatek od nieruchomości to jedna z danin, która płacona jest przez właścicieli nieruchomości. Warto wiedzieć, kiedy należy ją uiścić.

Na czym ciąży podatek od nieruchomości?

Warto nadmienić, że jest kilka przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Obecnie opodatkowane są grunty, budynki oraz ich części oraz budowle. Budowle takie w rozumieniu ustawy nie mogą być budynkami i nie są one wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Warto nadmienić, że ten podatek nie jest płacony za użytki rolne oraz lasy, wyjątkiem jest sytuacja w której budynki położone są na tych nieruchomościach i służą do prowadzenia działalności gospodarczej. Podatek ten płacony jest przez osoby fizyczne oraz prawne, a także jednostki organizacyjne.

Warto nadmienić, że podmioty te muszą być właścicielami nieruchomości lub tych obiektów budowlanych. Mogą to być również posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów. Co ważne jeśli podmioty te są posiadaczami nieruchomości, które są własnością Skarbu Państwa czy też jednostek samorządu terytorialnego, również obciążone są one podatkiem od nieruchomości. Podatek ten może również wynikać z umowy, która zawierana jest pomiędzy właścicielem nieruchomości, a Agencją Nieruchomości Rolnych. Warto nadmienić, że jeśli nieruchomość ma dwóch właścicieli to obowiązek podatkowy spoczywa na każdym solidarnie. Jest to bardzo ważne, ponieważ ludzie często zapominają o opłaceniu podatku, w przypadku gdy są oni współwłaścicielami.

Przeczytaj również, czym jest zasiłek rodzinny

podatek od nieruchomości

Kiedy płaci się ten podatek?

Wiele osób zastanawia się nad tym, kiedy powstaje obowiązek podatkowy. Jest to bardzo ważne, ponieważ wyznacza to termin zapłaty podatku. Warto nadmienić, że takie sytuacje są różne i mogą mieć inne miejsce w czasie. Każdy kto chce zapłacić podatek w terminie powinien wiedzieć jakie są ustawy terminy. Podatek taki trzeba zapłacić w przypadku zajścia okoliczności takich jak kupno gruntu, budynku czy też budowli. Co ważne, jeśli dojdzie do zmiany sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania to podatek ten ulega obniżeniu lub też podwyższeniu. Warto wiedzieć, od czego to będzie zależało ponieważ jest to bardzo ważne dla funduszu domowego lub firmowego.

W przypadku niezapłacenia podatku w terminie, należało będzie ponieść karę. Czym jest podatek gruntowy? To pytanie zadaje wiele osób, które obawiają się interwencji Urzędu Skarbowego. Podatek gruntowy to opłata, która ponoszona jest z tytułu wieczystego użytkowania gruntu. Warto nadmienić, że jest danina ta znana jest również jako podwójny podatek od nieruchomości. Skąd bierze się ta podwójność? Zgodnie z obowiązującym prawem, obowiązek opłacenia podatku gruntowego spoczywa nie tylko na posiadaczach, ale też na właścicielach. W przypadku zawarcia umowy dotyczącej użytkowania wieczystego, jesteśmy świadomi tego, że należało będzie ponieść koszty związane z podatkami. Użytkowanie wieczyste może przechodzić dalej na spadkobierców i oni też będą musieli ponosić koszty związane z podatkiem gruntowym. Płacenie podatków jest bardzo ważne, z tego też powodu należy pilnować terminów płacenia.

Przeczytaj również https://www.szkola-ryzyka.pl/kalkulator-podatku-od-darowizny-sprawdz-kwote-wolna-i-stawki-podatku/

Udostępnij