szkola-ryzyka.pl

Blog o finansach, biznesie i pracy

Finanse

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Pragniesz założyć firmę? Masz pomysł na własną działalność gospodarczą, lecz nie wiesz skąd pozyskać środki? Chcesz spróbować sił jako prezes przedsiębiorstwa, ale boisz się zainwestować w firmę swoich oszczędności? Nie martw się o finanse na rozkręcenie biznesu i dowiedz się więcej jakie są możliwości na uzyskanie dofinansowania własnej działalności gospodarczej.

Dofinansowanie na firmę można uzyskać z kilku źródeł. Najbardziej powszechnym finansowaniem na start są środki z powiatowych urzędów pracy. W celu uzyskania środków pieniężnych na rozwój działalności gospodarczej z PUP należy zapoznać się z regulaminem i zasadami finansowania, ocenić czy łapie się na to dofinansowanie oraz napisać wniosek wraz z biznesplanem. By uzyskać środki z PUP trzeba być osobą bezrobotną zarejestrowaną jako poszukujący pracy w urzędzie. Jest to główne wymagalne kryterium. Osoba, która nie jest zarejestrowana w PUP jako bezrobotna, nie może wnioskować o wsparcie finansowe. Wysokość wparcia uzależniona jest od wysokości przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez główny urząd statystyczny. Maksymalne dofinansowanie to sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Środki te są bezzwrotne, dlatego są tak atrakcyjne dla większości osób. By beneficjent pomocy nie musiał zwracać dofinansowania wystarczy, że spełni jeden warunek. Utrzyma otwartą działalność gospodarczą na rynku przez okres dwunastu miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie na firmę.

Kolejny atrakcyjnym dofinansowaniem są środki na otwarcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych. Środki te wypłaca Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w skrócie PFRON. Wniosek wraz z biznesplanem osoba zainteresowana pomocą składa w PUP. Dlaczego tam a nie w PFRON-ie? Środki te przeznaczone są dla osób bezrobotnych, które są zarejestrowane w urzędzie pracy, i która posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Pomoc ta także jest bezzwrotna, oczywiście po spełnieniu warunków. Tym warunkiem jest utrzymanie otwartej działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy lub 24 miesięcy. Długość wymaganego okresu utrzymania działalności jest uzależniona od wysokości otrzymanego wsparcia. Dofinansowanie można uzyskać w wysokości do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, wówczas by nie zwracać środków należy utrzymać firmę przez co najmniej 12 miesięcy lub w wysokości do maksymalnie piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia, wówczas wymagane jest by firmę utrzymać otwartą przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Przeczytaj więcej na promnice.com.pl

Udostępnij