szkola-ryzyka.pl

Blog o finansach, biznesie i pracy

Finanse

Kalkulator podatku od darowizny. Sprawdź kwotę wolną i stawki podatku

Kalkulator podatku od darowizny. Sprawdź kwotę wolną i stawki podatku

Otrzymanie darowizny powoduje konieczność obliczenia i uiszczenia podatku od darowizny. Ile wynosi stawka? W przypadku tak skomplikowanej konstrukcji jak podatek od darowizny kalkulator może okazać się niezbędny. Wszystko wytłumaczymy w tym artykule.

Co to jest darowizna?

Pod pojęciem darowizny należy rozumieć świadczenie darczyńcy na rzecz osoby obdarowanej, które następuje kosztem majątku darczyńcy. Świadczenie takie nie powinno powodować żadnych finansowych roszczeń darczyńcy wobec osoby obdarowanej. Darowizna może mieć postać określonej sumy pieniędzy lub na przykład nieruchomości.

Jak udokumentować darowiznę?

Darowizna nieruchomości powinna być udokumentowana w formie aktu notarialnego. Przyjmuje się, że mamy do czynienia z darowizną pieniędzy również wtedy, gdy ustna umowa pomiędzy stronami dojdzie do skutku. Wadą ustnej umowy może być jednak niemożność udokumentowania swoich racji w przypadku ewentualnych sporów. Warto więc w każdym przypadku zadbać o dokument w formie papierowej.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Obowiązek opłacenia podatku od darowizny powstaje w momencie przekroczenia kwoty wolnej od podatku. Ile wynosi kwota wolna w podatku od darowizny? Jej obliczenie zależy od stopnia pokrewieństwa pomiędzy stronami umowy darowizny. Ustawodawca podzielił wszystkie możliwe przypadki na trzy grupy. Sprawdź nasz kalkulator podatku od darowizny dla każdej z grup.

Pierwsza grupa w podatku od darowizny

Ta grupa obejmuje osoby o najbliższym stopniu pokrewieństwa. W tej grupie znajdują się małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie, pasierb, zięć oraz synowa. Kwota wolna w tej grupie wynosi 9637 złotych. Podatek obliczany jest od nadwyżki wykraczającej poza kwotę wolną od podatku.

W przypadku nadwyżki w kwocie do 10278 stawka podatku od darowizny dla pierwszej grupy wynosi 3%. Dla nadwyżki w kwocie od 10278 do 20556 podatek wynosi 308,30 zł i 5% nadwyżki ponad 10278 zł. Dla kwoty ponad 20556 podatek wynosi 822,20 zł i 7% nadwyżki ponad 20556 zł. Wykazanie najbliższego pokrewieństwa daje możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego. Należy jednak w ciągu pół roku zgłosić darowiznę do urzędu skarbowego.

kalkulator podatku od darowizny

Przeczytaj również, na czym polega innowacyjność przedsiębiorców

Druga grupa w podatku od darowizny

Tutaj znajdziemy dalsze stopnie pokrewieństwa. Zaliczamy tutaj zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków oraz małżonków innych zstępnych. Kwota wolna dla grupy drugiej to 7276 zł.

Ile wynosi podatek w tej grupie? Nadwyżka w kwocie do 10278 to stawka 7%. W przypadku kwoty od 10278 do 20556 podatek wynosi 719,50 zł i 9% od nadwyżki ponad 10278 zł. Dla kwoty wykraczającej ponad 20556 podatek wynosi 1644,50 zł i 12% od nadwyżki ponad 20556 zł.

Trzecia grupa w podatku od darowizny

W tej grupie wyróżniamy wszystkie przypadki, w których nie da się wskazać żadnego pokrewieństwa z darczyńcą. Kwota wolna to 4902 zł. Stawki podatku dla trzeciej grupy są najwyższe. Nadwyżka w kwocie do 10278 obliczana jest według stawki 12%. W przypadku kwoty od 10278 do 20556 podatek wynosi 1233,40 zł i 16% od nadwyżki ponad 10278 zł. Dla kwoty ponad 20556 podatek wynosi 2877,90 zł i 20% od nadwyżki ponad 20556 zł.

Sprawdź również https://www.szkola-ryzyka.pl/urlop-bezplatny-a-zus-obowiazki-pracownika-i-pracodawcy/

Udostępnij