szkola-ryzyka.pl

Blog o finansach, biznesie i pracy

Praca

Jak wygląda zabezpieczenie imprez?

Jak wygląda zabezpieczenie imprez?

Zapewnienie uczestnikom imprezy bezpiecznej i komfortowej zabawy jest priorytetem dla każdego organizatora, niezależnie czy wydarzenie ma charakter masowy, czy kameralny. Bez odpowiedniego zabezpieczenia, każda impreza może narażać uczestników na  różnego rodzaju ryzyko. Sprawdź, jak wygląda ochrona imprez i jakie zadania wykonują osoby zaangażowane w ten proces.

Zabezpieczenie imprez masowych – jak to wygląda w praktyce?

Imprezy masowe obligatoryjnie wymagają kompleksowego zabezpieczenia. Proces zaczyna się od stworzenia regulaminu imprezy, planu zabezpieczenia oraz uzyskania niezbędnych opinii i zgód na przeprowadzenie wydarzenia. Terminowe dopełnienie wszystkich formalności, o których mowa w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r., leży po stronie organizatora.

Organizator może przekazać w tym zakresie pełnomocnictwo firmie zewnętrznej, np. agencji ochrony, która w jego imieniu uzgodni warunki z właściwymi organami administracyjnymi oraz ze służbami porządkowymi. Szczegóły na temat kompleksowego zabezpieczenia imprezy oraz pomoc w jej organizacji znajdziesz na stronie https://bezpieczenstwo.impel.pl/zabezpieczenie-imprez/.

Czy ochrona na imprezy jest niezbędna?

Obecność wyszkolonych pracowników ochrony fizycznej jest niezbędna na imprezach masowych. Ich zadaniem jest reagowanie na wszystkie nieprawidłowości mogące zakłócić przebieg wydarzenia. Zakres czynności ochrony na imprezie jest szeroki i może obejmować m.in.:

  • patrolowanie terenu,

  • zarządzanie tłumem,

  • udzielanie pierwszej pomocy,

  • przeprowadzanie ewakuacji,

  • kontaktowanie się ze służbami porządkowymi i ratowniczo-gaśniczymi,

  • ustawianie barier,

  • kontrolowanie biletów i bagaży,

  • zabezpieczanie sprzętu.

Ochrona imprez powinna być realizowana w sposób profesjonalny, na podstawie obowiązujących przepisów i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Z tego względu każdy ochroniarz na imprezę musi posiadać odpowiednie predyspozycje, umiejętności oraz wiedzę. Dzisiaj do zabezpieczenia imprez powszechnie wykorzystuje się technologię. Doskonałym przykładem są aplikacje ułatwiające koordynowanie pracy ochrony lub urządzenia montowane w punktach kontroli bezpieczeństwa (np. prześwietlarki RTG). Do patrolowania terenu imprezy coraz częściej używa się też dronów lub mobilnych wież monitorujących.

Ochroniarz na imprezę prywatną – jakie wydarzenia warto zabezpieczyć?

Na zabezpieczenie imprez decydują się również organizatorzy niewielkich eventów, które z punktu widzenia prawa wcale nie wymagają ochrony. Obecność pracowników ochrony na imprezie integracyjnej lub na firmowych targach zwiększy komfort i bezpieczeństwo gości, a przy tym pozytywnie wpłynie na wizerunek przedsiębiorstwa. Co więcej, pozwoli organizatorowi uniknąć nieprzyjemnych oraz niebezpiecznych sytuacji, takich jak wtargnięcie nieproszonych gości, kradzieże mienia lub awantury. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia przeszkolony ochroniarz potrafi udzielić pomocy medycznej, a także przeprowadzić ewakuację. Ochrona na imprezy przyda się również, jeśli ze względu na charakter wydarzenia trzeba zapewnić bezpieczeństwo osobom VIP.

Udostępnij