Giełda i Finanse

Czym jest VAT OSS?

Czym jest VAT OSS?

Z dniem 1 lipca 2021 roku została wprowadzona nowa procedura, która nazwana została VAT OSS. Dzięki tej procedurze została ułatwiona sprzedaż wysyłkowa do krajów Unii Europejskiej.

Co to jest VAT OSS?

VAT OSS jest rozszerzeniem procedury VAT MOSS. Jest to uproszczenie rozliczenia VAT dla firm, które sprzedają swoje towary i usługi online. Z procedury mogą korzystać osoby, które są czynnymi podatnikami VAT oraz tak zwani nievatowcy.

VAT MOSS jest procedurą dobrowolną, z której mogą korzystać przedsiębiorcy świadczący usługi cyfrowe osobom zamieszkującym teren UE.

Które transakcje mogą być objęte procedurą VAT OSS?

Procedura VAT OSS powoduje, że firma świadcząca usługi za pomocą Internetu, która sprzedaje na terenie Unii Europejskiej, nie musi rejestrować się do VAT w każdym kraju członkowskim. Jest to znaczne ułatwienie, dzięki któremu przedsiębiorca może z łatwością załatwić formalności związane z podatkami.

Procedurą tą objęta jest sprzedaż towarów oraz świadczenie usług na odległość na rzecz osób fizycznych, które mieszkają w krajach UE.

Czy VAT OSS jest obowiązkowy?

Podobnie jak w przypadku VAT MOSS i ta procedura nie jest obowiązkowa. Mogą z niej korzystać przedsiębiorcy, ale nie muszą. Jeśli zrezygnują z uproszczonej procedury rozliczania VAT na jednej deklaracji zbiorczej, to muszą zarejestrować się w każdym kraju UE, do którego sprzedawane są usługi i towary.

Procedurą VAT OSS objęte są jedynie transakcje dotyczące klientów indywidualnych. Jeśli firma sprzedaje usługi i towary dla innych przedsiębiorstw, to nie może ona skorzystać z tej procedury. Przeczytaj więcej na https://pragmago.pl/porada/vat-oss-jak-rozliczyc/.

Korzyści wynikające z procedury VAT OSS

Przedsiębiorca objęty procedurą VAT OSS musi składać jedynie jedną deklarację raz na kwartał, która obejmuje całą sprzedaż wysyłkową do krajów Unii Europejskiej. Należy pamiętać, aby wszystkie kwoty były ujęte w Euro. Dużą korzyścią jest zwolnienie z obowiązku rejestracji jako płatnik VAT w każdym kraju członkowskim UE, do którego sprzedajemy towary i usługi.

Podatek jest płacony w Polsce i jest ustalony jednolity limit sprzedaży, który wynosi 10 000 Euro. Skorzystanie z VAT OSS oznacza znacznie mniej formalności, a co za tym idzie ułatwienie w prowadzeniu rachunkowości. Jeśli rachunkowość jest łatwiejsza, to przedsiębiorca oszczędza, gdyż księgowość kosztuje go mniej. Należy pamiętać, że jeśli firma magazynuje towary w kraju Unii Europejskiej, to wówczas ma obowiązek rejestracji VAT w tym państwie. Jeśli mamy wątpliwości związane z procedurą VAT OSS, to pozostawmy tę sprawę naszej księgowej.

Udostępnij