Giełda i Finanse

Jak zarabiać na spadkach kryptowalut?

Jak zarabiać na spadkach kryptowalut?

Forex – jest największym rynkiem walutowym na świecie. Handel na Forexie odbywa się 24 godziny na dobę. Mówiąc najprościej, Forex to inaczej market na którym możemy wymienić jedną walutę na drugą, po ustalonej przez nas cenie. Bardzo ważnym aspektem rynku Forex jest to, iż jest on zdecentralizowany – pracuje bez nadzoru giełdy. Transakcje są zawierane natychmiastowo. Do każdej z nich doliczana jest prowizja. Kursy walutowe poddawane są nieustannym wahaniom (fluktuacji). Wpływ na wzrosty i spadki ma wiele czynników. Inwestorzy na rynku forex wykorzystują wahania do spekulacji, dzięki czemu liczą zysk niezależnie od tego, czy kurs rośnie, czy też spada. Warto także pamiętać, że inwestycje na rynku forex mogą prowadzić również do strat. Nieumiejętne zarządzanie kapitałem może doprowadzić do szybkiego bankructwa. 

Forex działa na zasadzie kwotowania w parach. Każda z par ma walutę wiodącą, którą stanowi pierwsza waluta w parze – bazowa. Druga waluta stanowi dopełnienie każdej z par. Każda ze składowych może się umacniać poprzez wzrost wartości albo słabnąć poprzez jej spadek. Tego typu ruchy prowadzą do pojawienia się okazji inwestycyjnych. Spekulując kolejne wzrosty i spadki możemy doprowadzić do powiększenia, bądź okrojenia kapitału.

Kontakty CFD

Skrót CFD oznacza kontrakt na różnicę kursową. Kontrakt CFD jest umową pomiędzy dwiema stronami, które zobowiązują się do rozliczenia kwoty, która jest różnicą pomiędzy ceną otwarcia a zamknięcia danej pozycji.

Oznacza to, że nie stajesz się tak na prawdę posiadaczem akcji, bądź waluty, lecz po prostu spekulujesz, czy jego/jej cena wzrośnie lub spadnie.

Powiedzmy, że chcielibyśmy kupić 1000 akcji jakiejś spółki po cenie rynkowej 5 złotych za sztukę. Oznacza to, że normalna inwestycja kosztowałaby nas 5000 złotych wyłączając prowizję oraz pozostałe opłaty. W ten sposób stajemy się fizycznymi posiadaczami akcji i jednym z wielu udziałowców.

Kiedy kupujemy kontrakty CFD na akcje tej samej spółki, nie stajemy się ich właścicielem. Po prostu spekulujemy odnośnie przyszłego kursu w tym wzrostów i spadków i potencjalnie osiągamy zyski z samego wahania ceny. Co więcej możemy zarządzać wszystkim zza ekranu naszego komputera, co czyni handel CFD tańszym i szybszym sposobem niż tradycyjny handel akcjami spółki. 

Podobnie jest z kryptowalutami, możemy sprzedać kontrakt CFD na bitcoina i na nim zarobić. Musimy jednak pamiętać że stosując dźwignię narażamy się na większe ryzyko utraty swojego kapitału. Zobacz porównanie brokerów forex gdzie można grać na spadkach bitcoina: e-kursy-walut.pl/brokerzy-kryptowalut/ 

Dźwignia finansowa – jak to działa?

Dokonując transakcji na rynku obrotu walutami, wielu inwestorów spotka na swej drodze pojęcie dźwigni finansowej. Jest ona narzędziem, dzięki któremu potencjalny inwestor może dysponować kapitałem o znacznie większej wartości niż ma to miejsce w rzeczywistości. Wielkość dźwigni należy rozumieć, jako stosunek posiadanych środków pieniężnych do ogólnej ilości pieniędzy możliwych do dyspozycji.

Przykładowo wartość dźwigni finansowej wynoszącej 5:500 mówi, iż za każde 5 złotych inwestor będzie miał do dyspozycji 500 zł kapitału. Poprzez zainwestowanie 5 złotych zawrzemy transakcję o wartości 500 zł. Zatem  za pomocą dźwigni finansowej możliwe jest przeprowadzanie inwestycji posiadając niewielką ilość własnych funduszy. Takie rozporządzanie kapitałem pozwoli rozpocząć przygodę z inwestycją nawet tym osobom, które nie posiadają dużych środków.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.