Praca i Biznes

L4 online – jak dostać zwolnienie lekarskie przez internet?

L4 online – jak dostać zwolnienie lekarskie przez internet?

L4 onlineto bardzo komfortowy sposób na uzyskanie zwolnienia lekarskiego – szczególnie dla pań ciężarnych, z ograniczoną mobilnością. Pacjent może pozostać w domu i z poziomu swojego komputera, uzyskaćzwolnienie L4 przez internet. Jego wydanie poprzedzone jest telekonsultacją.

L4 online – co to jest?

L4 przez internetto zwolnienie lekarskie, która wystawiane jest elektronicznie. Może zostać wystawione przez każdego lekarza. Obecnie, aby otrzymać tego typu dokument, nie trzeba iść do przychodni. Wystarczy umówić zdalną konsultację z lekarzem, który zdiagnozuje pacjenci i jeśli będzie taka potrzeba, wystawiL4 online.

To dokument, który zwalnia pacjenta ze świadczenia pracy, przez okres jaki został w nim wskazany. Podczas przebiegu konsultacji, lekarz może wymagać okazać wyników badań. Po zapoznaniu się z nimi, jeśli zajdzie taka potrzeba, może skierować pacjenta na dalsze badania.

Konsultacje w przypadkuL4 przez internet, mogą odbyć się przez telefon albo online (więcej o tym m.in. tutaj: https://poradynacodzien.pl/l4-online-zwolnienie-lekarskie-przez-internet/). Forma zależy od możliwości oraz preferencji osoby zainteresowanej.

L4 online – jak to działa?

Sposób, w jaki można uzyskaće-zwolnienie L4, umożliwia zaoszczędzenie czasu zarówno pacjentom, jak i lekarzom. W tym celu wykorzystuje się specjalny system. Konieczny jest adres zamieszkania pacjenta oraz jego numer PESEL. Aktualnie lekarz nie musi drukować e-ZLA.Zwolnienie L4 onlineprzekazywane jest drogą elektroniczną do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zostaje zapisane na profilu PUE płatnika. Jeżeli pracodawca pacjenta ma taki profil PUE, ma dostęp do wydanego zwolnieniaL4 online. Jeśli chodzi o zwolnienia elektroniczne, to zniknęły wszelkie zbędne formalności.Zwolnienie L4 przez internetwystawiane jest błyskawicznie i bez kłopotów z formą pisaną.

W przypadku, gdy lekarz stwierdzi, że pacjent powinien pozostać w domu, wystawi L4. Aby to zrobić, pacjent musi posiadać komputer z dostępem do internetu. Strona, za pośrednictwem której pacjent kontaktuje się z lekarzem, jest szyfrowana, a dane bezpieczne – przestrzegane są wszelkie przepisy, związane z RODO. Wówczas lekarz wypisuje jedynie czas trwania niezdolności do pracy, a następnie przesyła dokument pracodawcy. Cała procedura trwa kilka minut. W sytuacji, kiedy pacjent ma założone IKP, czyli Internetowe Konto Pacjenta, posiada wgląd do swojej historii leczenia. Widzi również wystawionee-zwolnieniaczy e-recepty, a także informacje na temat dawkowania leków.

L4 online – jak uzyskać?

Wiele pacjentów zastanawia się,jak dostać L4 online? W celu otrzymaniaL4 przez internet, należy umówić się na teleporadę. Możliwy jest wybór lekarza z określoną specjalizacją. Kluczowym etapem teleporady jest przeprowadzenie wywiadu z pacjentem. Specjalista zbiera wszystkie niezbędne dane, które umożliwią mu wydanie decyzji. W trakcie rozmowy może pytać o:

  • ogólny stan fizyczny,
  • przyjmowane leki,
  • dolegliwości oraz objawy,
  • ewentualne choroby przewlekłe,
  • dotychczasowy przebieg leczenia,
  • wyniki badań dodatkowych, jeśli takie istnieją.

Na podstawie powyższych pytań, lekarz wystawi odpowiednią diagnozę i zadecyduje, czy konieczne będziezwolnienie L4 online.

Czy razem ze zwolnieniem L4, można otrzymać e-receptę?

W przypadku, kiedy poza wskazaniami do wydanie zwolnienia, stan zdrowia pacjenta będzie wymagał także wystawiania e-recepty, zwykle bez opłat dodatkowych, w ramach jednej konsultacji, lekarz wystawi dodatkowo e-receptę na konieczne leki (o e-receptach poczytasz m.in. tutaj: https://poradynacodzien.pl/jak-uzyskac-e-recepte/). Pacjent otrzymakopię zwolnienia L4 – jeżeli specjalista wystawia pacjentowi zwolnienie, to otrzyma on również kopię tego dokumentu na podany przez niego adres email, wraz z podsumowaniem e-wizyty.

Podczas umówione konsultacji pacjent otrzyma zalecenia co do zgłaszanego problemu ze zdrowiem. Jeśli dodatkowo stan ten będzie wymagał, to lekarz wydazwolnienie lekarskie online. Jeśli stwierdzi inaczej, może odmówić wydania L4. Wszystko zależy od stanu zdrowia pacjenta.

Zwolnienie L4 online – jakie ma plusy?

L4 przez internetuprawnia do otrzymania zasiłku chorobowego oraz pielęgnacyjnego. Osoba, która przebywa na zwolnieniu lekarskim, otrzymuje 80% wynagrodzenia. Kobiety w ciąży, a także osoby, które przebywają na zwolnieniu przez wypadek w pracy albo w drodze do pracy, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100%.

Warto wiedzieć, że osoba, która przebywa na L4, nie może zostać zwolniona. Ważne, aby pacjent, który otrzymałe-zwolnienie online, zgodnie z zaleceniami, pozostał w miejscu zamieszkania. Podczas zwolnienia L4, należy odpoczywać oraz przestrzegać zaleceń lekarza oraz przebywać w domu pod wskazanym adresem. Podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim, nie wolno pracować, ani wykonywać ciężkich domowych prac fizycznych.

L4 online to bardzo wygodne rozwiązanie, które wielu osobom ułatwia życie. Dzięki takiej możliwości osoby chore nie muszą pojawiać się w przychodni. Dzięki temu nie narażając się na pogłębienie choroby, ponieważ mogą odpoczywać, a dodatkowo nie ma ryzyka, że zarażą inne osoby, przebywające w tym czasie w przychodni. Na zwolnienie lekarskie L4 online, należy się jednak decydować jedynie w sytuacjach, które rzeczywiście tego wymagają.

Artykuł sponsorowany

Udostępnij