Księgowość i Podatki

PIT – wszystko co musisz wiedzieć

PIT – wszystko co musisz wiedzieć

Bardzo dużo osób już na poziomie szkoły licealnej słyszy hasło PIT. Dla niektórych jest to coś czym trzeba się zainteresować i będą oni bardzo dużo tym czytali, żeby dowiedzieć się co to jest, a niektórzy po prostu zapomną o tym haśle i będą dalej żyli jakby jego nie było. Jednak jeśli ktoś pójdzie do pracy to nie ucieknie od PIT-u i prawdopodobnie na tym poziomie każdy dowie się co to jest. Oczywiście można zlecić księgowej rozliczenie, jednak czasami nie warto tracić pieniędzy skoro można to zrobić samemu bez niczyjej pomocy. Artykuł ten ma na celu przedstawienie PIT-u, a także najważniejszych informacji o nim.

PIT definicja

Słowo to pochodzi z angielskiego Personal Income Tax i oznacza ono podatek dochodowy od osób fizycznych. Takim samym hasłem oznacza się deklaracje rozliczeniowe składane przez podatników. PIT obejmuje dochody, które zostały uzyskane przez osoby fizyczne. Jednak warto wiedzieć co oznacza słowo dochód, ponieważ jest to często mylące pojęcie, a więc dochód rozumiany jest jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania w danym roku podatkowym. Warto dowiedzieć się także jakie dochody są wliczane do PIT-u, a jakie liczone są oddzielnie żeby nie popełnić błędu podczas rozliczania się. W przypadku ewentualnych błędów można zapłacić niemałą karę.

Przychody PIT

Ustawa o PIT, ponieważ to ona ustala jak należy się rozliczać, dzieli przychody na dwie główne kategorie i są to:

 • związane z pracą,
 • związane z majątkiem.
Przychody PIT

Warto wiedzieć jakie dochody są opodatkowane i będą to na przykład:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • mieszkania, domy, ogólnie rozumiane nieruchomości,
 • umowy o dzieło, zlecenie kontrakt menadżerski,
 • stosunek służbowy i stosunek pracy,
 • wynajem, dzierżawa, podnajem,
 • stypendia, nagrody, dotacje,
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe.

Podatek dochodowy PIT

Podatek dochodowy, wylicza się w rocznym rozliczeniu PIT i pobierany jest w zależności od przychodu. Na przykład inaczej pobiera się przychód z stosunku pracy, a inaczej z alimentów.

Akty prawne

Jeśli chodzi o PIT to reguluje go kilka aktów prawnych, których znajomość nie jest, aż tak potrzebna do rozliczenia się i są to:

 • tzw. ustawa o PIT, czyli ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.),
 • ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.),
 • ustawa z 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. nr 183, poz. 1353),
 • a także kilkadziesiąt rozporządzeń Ministra Finansów.

Rozliczenie PIT

Żeby się rozliczyć należy przygotować i złożyć roczną deklaracje PIT. Deklaracja ta jest podstawą do ewentualnego zwrotu nadwyżki, która znajduje się na każdym koncie podatnika. Lub też ewentualnej dopłaty jeśli niestety ale znajduje się na koncie niedopłata. Żeby poprawnie się rozliczyć to przede wszystkim należy wybrać odpowiedni formularz, jeśli ktoś wybierze błędnie to już na starcie jego deklaracja zostanie odrzucona. W deklaracji należy wskazać takie rzeczy jak: przychody, koszty, dochody, kwotę wolną oraz ulgi i odliczenia przysługujące podatnikowi. Formularz można złożyć osobiście w urzędzie lub przez stronę internetową. Musi być on podpisany przez osobę, które on dotyczy lub przez pełnomocnika, jednak w takim wypadku musi być potwierdzone pełnomocnictwo. Jeśli chodzi o wysyłanie elektroniczne to deklaracja może być podpisana elektronicznie. Jednak zazwyczaj nie jest ona podpisywana i wtedy potwierdzeniem złożenia przez podatnika PIT-u jest zestaw danych autoryzacyjnych identyfikujących podatnika przed organem skarbowym.

Podsumowując, skrót PIT pochodzi z języka angielskiego i po polsku oznacza on podatek dochody od osób fizycznych. Jest to podatek, który należy zapłacić od bardzo wielu rzeczy i warto zapoznać się z nimi żeby nie popełnić błędu w deklaracji. PIT można składać w urzędzie w formie papierowej lub w formie elektronicznej, ta druga forma jest coraz częściej używana.

Udostępnij