Giełda i Finanse

Produkty oszczędnościowe banków

Produkty oszczędnościowe banków

Rynek finansowy w Polsce w ostatnich kilkunastu latach rozwijał się tak dynamicznie, że obecnie jesteśmy już na poziomie zbliżonym do krajów Europy Zachodniej. Nasza giełda jest jedną z najszybciej rosnących a gospodarka dzięki aktywności przedsiębiorców nawet w czasie spowolnienia gospodarczego w dalszym ciągu się rozwija. Nie inaczej jest z samymi bankami, których zadaniem jest wspieranie gospodarki rynkowej poprzez dostarczanie podstawowych narzędzi finansowych pozwalających na zdecydowaną poprawę płynności i efektywności działania przedsiębiorstw, ale też i osób fizycznych.

Właśnie z tego powodu tak dużą popularnością cieszą się usługi oferowane przez banki, a prym wiodą tu produkty oszczędnościowe. Chodzi głównie o lokaty i rachunki oszczędnościowe, choć produktów w ofercie banków jest więcej. Przyjrzyjmy się więc tym najbardziej popularnym i najchętniej wykorzystywanym przez klientów.

Najbardziej powszechnym produktem służącym do pomnażania naszych oszczędności są lokaty bankowe. W prostych słowach chodzi o to, że deponujemy pieniądze w banku na z góry określony czas. W zamian za to otrzymujemy wynagrodzenie, które również często jest znane w momencie podpisywania umowy. Na rynku istnieją lokaty w wielu wariantach: są one denominowane w złotych lub w walutach obcych, mogą to być lokaty a’vista (czyli płatne na żądanie), mogą być to lokaty na czas określony (rok, dwa lata). Są też na przykład lokaty rentierskie, których odsetki wypłacane są najczęściej raz na kwartał. W ostatnich latach bardzo popularne były lokaty jednodniowe, ale ze względu na zmiany w prawie podatkowym obecnie ich miejsce zajęły rachunki oszczędnościowe. Banki posiadają obecnie tak bogatą ofertę lokat, że właściwie każdy może bez problemów znaleźć idealny produkt dla siebie. A klienci biznesowi mogą liczyć na preferencyjne warunki lokat w ramach private banking.

Drugim w kolejności produktem, który bardzo mocno zyskuje na popularności, jest rachunek oszczędnościowy. Zazwyczaj działa on na zasadzie zwykłego rachunku z podniesionym oprocentowaniem oraz wyższymi opłatami za podstawowe czynności (jak na przykład przelewy). Oznacza to, że jeśli chcemy mieć szybki dostęp do pieniędzy a jednocześnie interesuje nas wyższe oprocentowanie niż to, które otrzymamy na zwykłym rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym, to rachunki oszczędnościowe są idealnym produktem właśnie dla nas. Szybka dostępność do pieniędzy to zdecydowana przewaga nad lokatą. W zamian za to często musimy się godzić na niższe oprocentowanie oraz wyższe koszty usług dodatkowych.

Jednym z produktów, który bardzo mocno zyskuje na popularności w ostatnich latach są lokaty strukturyzowane. Tego typu produkt składa się z dwóch części. Pierwsza z nich jest lokowana jak w przypadku zwykłej lokaty, druga zaś przeznaczana jest na bardzo ryzykowne inwestycje – najczęściej na rynku instrumentów pochodnych. Taka konstrukcja daje zawsze gwarancję zachowania kapitału (czasem mamy nawet niewielki, gwarantowany zysk) jednak w przypadku spełnienia szczególnych warunków nasze zyski mogą wynieść nawet kilkanaście procent w skali roku. „Lokaty strukturyzowane mogą być oparte na przykład o indeksy cen metali szlachetnych, portfele akcji lub indeksy giełdowe. Wybór tych produktów jest olbrzymi. Musimy jednak pamiętać, że jedynie około 1/3 z nich potencjalnie, realnie zapewnia zyski wyższe niż zwykłe lokaty bankowe.” – wyjaśnia Robert Grabowski, właściciel bloga pamietnikwindykatora.pl.

Niezależnie od tego, który z produktów bankowych zdecydujemy się wybrać, to i tak nasze oszczędności powinny być o wiele bardziej bezpieczne niż chociażby w przypadku inwestowania w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jeśli więc cenimy sobie przede wszystkim bezpieczeństwo i możliwość ochrony pieniędzy przed inflacją, to produkty bankowe są idealnym rozwiązaniem.

Udostępnij