szkola-ryzyka.pl

Blog o finansach, biznesie i pracy

Praca

Urlop na poratowanie zdrowia nauczycieli

Urlop na poratowanie zdrowia nauczycieli

Nauczyciele pracują w oparciu o Kartę Nauczyciela, a nie Kodeks Pracy. Dlatego też zamiast klasycznego zwolnienia chorobowego u nauczycieli obowiązuje urlop na poratowanie zdrowia nauczycieli.

Czy praca nauczyciela jest trudna?

Opinia publiczna nieustannie dyskutuje czy praca nauczyciela jest trudna. Zdania na ten temat są oczywiście podzielone. Wiele osób zarzuca nauczycielom, że otrzymują pieniądze za cały etat, a w rzeczywistości pracują nawet mniej godzin niż wynosi połowa etatu. Niektórzy zapominają jednak, że oprócz pracy przy tablicy, to znaczy nauczania dzieci, trzeba jeszcze przygotować się do lekcji, sprawdzić zadania domowe i sprawdziany, kartkówki. Nauczyciele przyznają, że zdarza im się pracować w weekendy, a także wieczorami. Nauczyciel nie może wziąć urlopu poza okresem wakacyjnym, dlatego też nie ma mowy o wyjeździe na urlop na przykład w maju albo wrześniu. To duża wada.

urlop dla poratowania zdrowia

Urlop na poratowanie zdrowia nauczycieli a odejście z pracy

Dla niektórych nauczycieli rzeczywistość okazuje się zbyt brutalna i podejmują decyzję o odejściu z zawodu. Alternatywą jest urlop dla poratowania zdrowia. Decyzja o przejściu na taki urlop musi być zaakceptowana przez lekarza medycyny pracy. Urlop na poratowanie zdrowia nauczycieli może trwać maksymalnie rok, a w ciągu całej kariery zawodowej można skorzystać z takiego urlopu maksymalnie trzy razy. Zatem łączny czas urlopu dla poratowania zdrowia może wynosić trzy lata. Urlop taki nie jest udzielany nauczycielowi w celu odpoczynku. Celem jest, jak sama nazwa wskazuje, poratowanie zdrowia. W czasie urlopu nauczyciel ma zająć się leczeniem chorób zawodowych lub chorób, do których przyczyniło się jego środowisko pracy. U nauczycieli coraz częściej diagnozuje się depresję, wielu z nich leczy się u lekarzy psychiatrów.

Sprawdź również https://www.szkola-ryzyka.pl/podatek-od-nieruchomosci-co-warto-wiedziec/

Nieustanne dokształcanie się

Pozycja nauczyciela związana jest z nieustannym i doskonaleniem swoich umiejętności. Trzeba cały czas się dokształcać i dopasowywać plan nauczania do zmieniających się wymagań ministerstwa. To praca pod nieustanną presją. Uczniowie w całym cyklu nauczania zdają egzaminy, do których muszą być przygotowani przez nauczycieli. Formuła tych egzaminów zmienia się co kilka lat. Dlatego też nauczyciele nie mogą poprzestać na tym, czego nauczyli się na studiach. Klucz odpowiedzi tworzony jest przez ekspertów i trzeba odgadnąć jak na egzaminie formułować poprawne odpowiedzi.

Atmosfera w miejscu pracy

W każdej pracy bardzo ważna jest atmosfera, dla wielu pracowników jest ona nawet ważniejsza niż zarobki. W każdej szkole przełożonym jest dyrektor, dlatego od niego bezpośrednio zależy, jaka atmosfera panuje w szkole. Jeżeli dyrektor nie będzie tolerował żadnych przejawów mobbingu, to nauczyciele nie będą się go dopuszczać. W żadnym miejscu pracy, a tym bardziej w szkole, nie ma miejsca na poniżanie pracowników, zlecanie niepotrzebnych zadań, kwestionowanie kompetencji. Nauczyciele i uczniowie powinni znać swoje prawa i obowiązki określone w regulaminie szkoły. Należy je respektować i odnosić się do siebie wzajemnie w szacunkiem. Wtedy każdy będzie przychodził do szkoły z uśmiechem.

Przeczytaj również jak radzić sobie ze stresem w pracy

Udostępnij