szkola-ryzyka.pl

Blog o finansach, biznesie i pracy

Finanse

Wybór formy prowadzenia księgowości

Wybór formy prowadzenia księgowości

W każdym przypadku rozpoczęcie działalności gospodarczej zawsze związane jest z podjęciem wielu bardzo ważnych decyzji. Jedna z nich dotyczy wyboru właściwej formy opodatkowania. Co może mieć bardzo duży wpływ na przyszłe funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W każdym przypadku przyszły przedsiębiorca już na starcie zobligowany jest do wskazania formy rozliczania podatku. Musi to zrobić w chwili rejestracji swojej firmy do CEDIG.

Wybór formy prowadzenia księgowości

Każdy przedsiębiorca ma tak naprawdę aż cztery zasadnicze formy opodatkowania dochodów jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej osób fizycznych do wyboru. Wbrew pozorom daje to bardzo duże możliwości. Pod warunkiem jednak, że przedsiębiorca doskonale będzie zdawał sobie sprawę jak to działa. Czyli, na jakich zasadach odbywa się rozliczenie poszczególnych form opodatkowania działalności. Do wyboru przedsiębiorca ma formę opodatkowania opierające się na:

 • zasadach ogólnych,
 • podatku liniowym,
 • ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych,
 • w karcie podatkowej.

Jeśli chodzi o zasady ogólne to ta forma prowadzenie księgowości polega na opodatkowaniu przede wszystkim dochodów które pochodzą z działalności, wedle odpowiedniej skali podatkowej. Tu należy dodać, że za dochód w tym przypadku uznaje się różnice pomiędzy sumą przychodów uzyskanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i kosztami uzyskania przychodu. W przypadku, gdy to spółka decyduje się na rozliczanie swojej działalności na zasadach ogólnych, wówczas takie samo oświadczenie złożone musi zostać przez wszystkich jej członków. Bez jakiegokolwiek wyjątku od tej zasady. Oczywiście możliwa jest zmiana tej formy opodatkowania na inną. Jednak stosowna deklaracja musi zostać złożona przed rozpoczęciem nowego roku podatkowego.

Obliczanie podatku w oparciu o wybrana formę księgowości

Obliczanie podatku w oparciu o wybrana formę księgowościLiczne formy księgowości, jakie ma do wyboru początkujący przedsiębiorca obejmują również obliczanie podatku w oparciu i podatek liniowy. W tym przypadku dla przedsiębiorców najważniejszą informacją jest to, że jest on oparty o stałą stawkę opodatkowania wynoszącą 19%. W przypadku zmiany formy opodatkowania z liniowego bądź na liniowy, oczywiście przedsiębiorca może to zrobić.  Ale dopiero przed nierozpoczęciem nowego roku podatkowego. Wówczas przedsiębiorca czy przedsiębiorcy (jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki) musi złożyć stosowne oświadczenie. Oczywiście w odpowiednich ramach czasowych. Za największe atuty podatku liniowego można uznać:

 • możliwość opodatkowania dochodu jedną stawką,
 • brak obowiązku zapłaty podatku, jeżeli przedsiębiorca nie osiągnie wymaganego dochodu.

Rozliczanie dochody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych to forma księgowości charakteryzująca się tym, że opodatkowaniu w takim przypadku podlega jedynie sam przychód. To się jednak wiąże z tym, że podatnik nie ma możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu. Warto także wspomnieć o tym, że ten rodzaj opodatkowania w głównej mierze przeznaczony jest dla osób fizycznych, które uzyskują przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Oczywiście taka forma opodatkowania sprawdzi się również w przypadku osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Pod warunkiem jednak, że nie korzysta jednocześnie z karty podatkowej.

Karta podatkowa

Ostatnią formą prowadzenia księgowości jest karta podatkowa. Ten sposób opodatkowania charakteryzuje się tym, że wysokość płaconego podatku nie ma nic wspólnego z faktycznie osiąganym dochodem. W przypadku karty podatkowej wysokość miesięcznych stawek jest bardzo zróżnicowana. I wpływ na nią ma bardzo wiele czynników. Na wysokość takiej stawki wpływ ma przede wszystkim:

 • liczba ludności w miejscowości, w której prowadzona jest dana działalność gospodarcza.
 • rodzaju usług które wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 • wielu podatnika – w przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą, a skończyły już 60 rok życia, na jego specjalny wniosek stawka karty podatkowej może zostać obniżona o 20%.

Za największe zalety korzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej można uznać:

 • stosunkowo niską stawę podatkową (w zdecydowanej większości przypadków).
 • brak obowiązku skrupulatnego prowadzenia księgowości.

Udostępnij